Cửa hàng có địa chỉ tại số: 40 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3

SĐT liên hệ : 0357006271