Địa chỉ cửa hàng: 40 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3

Hotline liên hệ: 0372689598

Email: phukien2tu@gmail.com