Dây Chuyền, Vòng Cổ Nữ Dáng Mảnh Mặt Trái Tim

Dây Chuyền, Vòng Cổ Nữ Dáng Mảnh Mặt Trái Tim

Chất liệu: hợp kim y tế

Màu sắc: Vàng

Được mạ: Mạ vàng

Danh mục: ,